Inget Internet? Vad gör jag nu?

Starta om! (Alla lampor i utrustningen skall ha släckts ner och du måste vänta en halv minut innan du sätter på strömmen igen). De flesta fel brukar kunna avhjälpas på detta sätt!

 

Har du TV från annan leverantör via fiberkabeln – fungerar den? (I sådana fall kan vi utesluta nätfel)

 

Har du grannar som också har fiberanslutning – fungerar deras anslutning? (Vi kan inte utesluta nätfel, men det är mindre sannolikt.)

 

Lyser rätt lampor i din utrustning? De flesta av oss har CPE av nedanstående typ. Strömlampan (längst till höger) samt WLAN och LAN1 skall lysa för att ditt internet skall kunna fungera. (LAN2 skall lysa om du har TV via fiberkabeln.)

Om rätt lampor lyser så är det nu dags att ansluta din dator direkt till utrustningen (Var noga med att du inte tar en felaktig sladd för denna koppling)

 

Fortfarande ingen anslutning – dags att ringa din bredbands­leverantör!

 

Bredbandsleverantören hävdar nätfel – Ring någon i Styrelsen (se nedan) som i sin tur ringer Uddevalla Stadsnät alternativt Empower AB (som vi har serviceavtal med)

 

Ordf. Roland Augustsson tfn 070-540 63 80, Sekr. Anita Stenström tfn 070-636 20 98

Ingvar Jonsson tfn 070-751 46 40, Kent Johansson tfn 076-234 38 40)