Fel på utrustning - "eget ansvar"

Öresjö Fibers nät börjar i skarvbrunn intill transformator och slutar med fiberkontakt hos respektive medlem. Nod och utrustning i noden, stamfibernätet mellan skarvbrunnarna intill de olika transformatorstationerna ägs av Uddevalla Energi Stadsnät.

Respektive medlem ansvarar för förläggning på tomt, intag och skydd för fiberkabel inomhus. Medlemmen ansvarar också för den utrustning (CPE) som levererats av Uddevalla Energi. (Se ovan) Den vänstra delen med "varning för laser" innehåller Öresjö Fibers fiberkabel avslutad med liten kontakt. (Observera att det är mycket lätt att skada fiber eller kontakt om man skall byta utrustning, så rekommendationen är att detta utförs av behörig tekniker.) 

Ett gott råd är att alltid dra ur el-kabeln till utrustningen vid åska eller då ni ska åka bort några dagar.

Uddevalla Energis leverantör av utrustning är Yngves i Vänersborg, kontaktperson Per Olofsson tfn 0521-260676. (Enligt kontakt med Yngves så kan man snabbt skaffa fram reservdelar om något skulle gå sönder)