Fotoalbum

Under juli/augusti 2010 kopplades de sista medlemmarna in på Hedetorpet (- eller mer korrekt de första av medlemmarna på Hedetorpet). 

Här har Comeva hängt upp fiberkabeln i el-stolparna för att kunna nå de medlemmar, som bor längs stora vägen.
Tidigt i våras grävde Comeva också ner slang för att nå en medlem som bor intill den samfällda vägen.