Varför vi bildade Öresjö Fiber

 

Bakgrund till att Öresjö Fiber bildades 2008:


På västra och norra sidan av Öresjö saknas möjlighet att få tillgång till bredband via fast nätanslutning på grund av långa ledningar. Den fasta telefonin i området är luftburen med långa stolplinjer och varje år drabbas abonnenterna här av många och ibland långa kabel­avbrott.

Öresjö Fiber Ekonomisk förening har bildats för att ge boende och företagare i detta område möjlighet till en säker bredbandsanslutning av sina fastigheter via fiber. Den nya fiberkabeln kommer att till största delen vara förlagd i mark.

Målet för Öresjö Fiber Ekonomisk förening är att få alla fastboende och de flesta fritids­boende inom området anslutna till fiberaccessnätet.

Genom anslutning till Öresjö Fibers fiberaccessnät får medlemmarna i princip samma möjlighet att välja kommunikationslösning som om de var boende i Uddevalla tätort.