Fotoalbum

När fiberarbetet börjar är ännu inte snön och tjälen helt borta

Sista abonnenten på Västra sidan av Öresjö kopplas in på vårkanten - just när Häggen börjar blomma

Nu väntar vi bara på att Östra sidan av Öresjö skall få klartecknen, så arbetet snart kan bli klart också här.