Vi är valda 2015

Ordförande:
Roland Augustsson - tfn 070-540 63 80

Styrelseledamöter:

      Ingvar Jonsson (vice ordf.) - tfn 070-751 46 40
      Kent Johansson (kassör) - tfn 076-234 38 40
      Anita Stenström (sekr.) - tfn 070-636 20 98
       

       Mia Jonsson - tfn 073 - 366 87 72
      Anders Andersson - tfn 070 - 833 70 00
      Hans Elmvik- tfn  070 - 53 88 153
 

Styrelsesuppleanter:

      Kent Stenström
      Benny Lundin

      Stig Bäckström
      Öystein Vigestad
      Niklas Dahlberg