Välkommen till Öresjö Fiber

God Jul och Gott Nytt År

önskar

Öresjö Fiber Ekonomisk Förening

Det har varit ett bra år för föreningen men den värld vi lever i har vait allt annat än lugn. Vi kan glädas åt att vi fortsatt har god ekonomi och att vi sakta ökar vårt medlemsantal. Åter igen kan vi konstatera att föreningar med ett öppet nätverk är polulära framför de som bara har en operatör.

Styrelsen önskar alla medlemmar och besökare på vår hemsida 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Vårt område

Med utgångspunkt från Sågbron så är Öresjö Fiber etablerad söderut t.o.m. Fjället och Sandviken.
Österut finns vi t.o.m. Hedetorpet.
Västerut finns Öresjö Fiber etablerad t.o.m. Sågen.
Slutligen norrut från Sågbron finns Öresjö Fiber etablerad t.o.m. Nyböle


Vad kostar det?

I normalfallet totalt 32 000 kr - men om kostnaden beräknas bli högre så kommer styrelsen efter utredning av den verkliga kostnaden fatta beslut om beloppet.

 

Hög kostnad?

Orsaken till kostnaden (ovan) är framförallt att Öresjö Fiber bildades redan 2008 och att vårt område är beläget så långt från tätorterna plus naturligtvis att vi inte har så många medlemmar.

Vi håller på principen att "alla skall betala lika" - därför ändras inte insatsbeloppet samtidigt är det ju också dyrare att ansluta i efterhand.

 

Ett bra fibernät är guld värt!

Idag är vi nöjda med att ha ett bra fibernät (till mesta delen tryggt samförlagt med el-kabel). Få störningar har vi haft trots stormar och höga vattenflöden. Vi rekommenderar att fler ansluter sig och får tillgång till bra bredband och med alla de fördelar detta för med sig.